Museu de Lleida

Víctor Pérez Pallarés.
De l'esbós al mur

Disseny i producció expositiva

Proposta museogràfica per a l'exposició homenatge que el Museu de Lleida dedica al mestre muralista Víctor Pérez Pallarés. S'hi presenten un seguit d'esbossos que permeten apreciar el treball previ a la realització dels seus conjunts pictòrics més significatius.

pallares01
pallares02
pallares02

SopaGraphics ha realitzat diverses i variades accions per al Museu, en totes elles ha demostrat altes dosis d’eficàcia i d’eficiència que combina amb una sensibilitat exquisida alhora de fer-se seus els projectes. La seva capacitat de resposta i adaptació a les nostres necessitats és una de les seves fortaleses, la qual es veu incrementada amb el seu talent creatiu alhora de proposar imatges gràfiques que siguin capaces de dialogar amb el contingut exposat.

Montserrat Macià i Gou
Directora del Museu de Lleida

pallares03
pallares03
pallares04
pallares04
pallares05
pallares05

Comments are closed.