Bee Group

Energy that matters

Identitat, Web

Contribuïm a l'estratègia comunicativa del grup d'investigació en bioclimatisme i eficiència energètica amb el disseny de la seva identitat visual i el desenvolupament d'un web en què difondre les seves línies d'estudi i serveis.

bee01
beegroup_02

El logotip

Treballem a partir del significat directe de les seves sigles en anglés. L'hexàgon, com a unitat bàsica d'un rusc d'abelles, ens permet donar-li un gran simbolisme atès l'àmbit d'actuació del grup: el bioclimatisme i l'eficiència aplicades a la construcció i reforma d'edificis.

Desenvolupament de web

Hem dissenyat i desenvolupat un web en el qual la gràfica s'alia amb la usabilitat per informar el visitant de les diferents línies d'actuació del grup d'investigació. Destaquem apartats i jerarquitzem la informació a partir de l'ús de diferents colors, mòduls i espais.

beegroup_03
beegroup_02
beegroup_03

Comments are closed.